2023. febr.
24
  Virtuális séta a Csengeri Múzeumban
Kategória: rólunk írták - Közzétette: admin
Mindenképpen hiánypótló annak a tárlatvezetőnek a létrehozása, melyet most vehet kézbe a látogató, ha a Csengeri Helytörténeti Múzeumra kíváncsi. „Korábban nem volt ilyen kiadványunk, éppen ezért már évek óta a terveink között szerepelt egy ilyen kötet megszerkesztése, de ehhez kellett egy olyan pályázati lehetőség, mint a Magyar Géniusz Program, ami lehetővé tette, hogy az általunk elképzelt módon valósulhasson meg a könyv.Úgy gondoljuk, hogy múzeumunk kiállításának anyaga mindenképpen megérdemelte, hogy egy ilyen jellegű kiadvány megjelenjen róla” – mondta el Szabó János, a gyűjtemény szakmai vezetője.

A cél elsősorban az volt, hogy az innen elszármazott látogatók, avagy a valamiképpen Csengerhez kötődők, belelapozva a múzeumvezetőbe, otthon is fel tudják idézni a látottakat. Nem mellékesen a tudományos-szakmai közegben is magasabb nívóba helyeződik a gyűjtemény egy ilyen kiadvány által. Az alkotók célkitűzései közé tartozott a helyi iskolai közösségek aktívabb bevonása is, ezért is terveznek a jövőben az általános iskola és a gimnázium diákjaival múzeumpedagógiai foglalkozásokat tartani.


A könyvet Fábián László és Fábián Béla írták, akik a múzeum alapítói és berendezői voltak.
A technikai kivitelezésben segédkezett Szabó János és Kovács Norbert,
míg a kötet nyomdai munkálatait, szedését-tördelését Szemán Attila végezte.

A kötetben teremről-teremre haladva kerül bemutatásra a gyűjtemény. A termek gyűjtőkörök szerint szerveződnek: iskolatörténeti, régészeti-történeti és néprajzi anyag. A kiadványban a múzeum kialakulásának történetén túl, a termekben lévő állandó kiállítások vannak listázva, majd ezen kiállítások átfogó bemutatása kapott helyet.

forrás:/Magyar Géniusz Program/
2023. febr.
22
  Kettős könyvbemutató
Kategória: helyi hirek - Közzétette: admin
szerző: Fábián László

Február 17-én, pénteken, a szokásos helyen, a Múzeummal szomszédos Kézilabda Klubházban, az új év első könyvbemutatóján két új kiadványt ismerhetett meg a csengeri közönség. A "Mesélő régi csengeri képek, képeslapok című könyvben régi csengeri utcaképek, képeslapok idézik fel a település központjának és főbb utcáinak egykori  városias arculatát, s mindezekhez részletes információk is társulnak.Ezek anyagát hosszas évek kutató munkájával állította össze Fábián László és Fábián Béla.

A másik kiadvány hézagpótló, mely a csengeri Helytörténeti Múzeumot mutatja be bőséges képanyaggal és eligazító szövegekkel, melyet szintén a szerzőpáros állított össze, mintegy múzeumi tárlatvezetőként.A rendezvényt megtisztelte jelenlétével városunk polgármestere, Forján Zsolt is,
aki köszöntötte a megjelenteket és méltatta a szerzőket.

A két könyv kiadását a Nemzeti Kulturális Alap és a Magyar Vidéki Múzeumok Szövetsége támogatta a Magyar Géniusz Programon keresztül.
2023. febr.
10
  Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Kategória: programajánló - Közzétette: admin


Tisztelt érdeklődők!

Az e hét péntekre tervezett könyvbemutatónk (2022. 02. 17.) kezdési időpontja 17:00-ra módosul! Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
2023. febr.
07
  Könyvbemutató Nagyecseden
Kategória: programajánló - Közzétette: admin
szerző: Fábián László

Február 3-án öttagú csengeri csapat szállt ki a mikrobuszból Nagyecseden a Művelődési Központ előtt, ugyanis itt mutatta be Szabó Előd családfakutató –a már általunk beharangozott „Az óriáscsaládfák földjén- Nagyecsed családjai” – című legújabb könyvét. Erre az eseményre Zoltán Borzován Eszter, az ecsedi múzeum vezetője invitálta meg a csengeri Helytörténeti Múzeum vezetőit.
Fábián László nyugalmazott múzeumvezető beszélgetett a könyv szerzőjével, a terem tömve volt.

Velünk tartott még Bokor László , Medgyessy Zoltán, Fábián Béla és természetesen velünk volt Szabó János múzeumvezető is. . Megjegyzendő, hogy négyen rokoni kapcsolatokkal rendelkeztünk és ápolunk Ecseden.

Tehát tulajdonképpen a könyv bemutatójára voltunk hivatalosak, ennélfogva Fábián László nyugalmazott múzeumvezető beszélgetett a könyv szerzőjével, a kötetről. Őszintén szólva meglepő volt számunkra a nagyszámú érdeklődő közönség, a terem tömve volt.
A majd’ egy órás beszélgetés után Előd alig győzte dedikálni az igen nívós küllemű könyvet.
2023. jan.
29
  Középkori páncélos lovag csempetöredék Jánosiból
Kategória: A múzeum kincsei - Közzétette: admin
szerző: Fábián László

Múzeumunk gazdag csempeanyagából is kiemelkedik egy középkorra keltezhető csempetöredék. Értékét az adja, hogy viselettörténetileg fontos elemet ábrázol, mégpedig egy úgynevezett „teljes” lovagi páncélzatot, mellvérttel, karvédőkkel, sőt a töredék bal oldalán egy kétélű pallos markolatát is láthatjuk, s sejlik a lovagi öv is. Ez a páncélzat típus, mely a lábfejtől a fejig védte viselőjét az 1400-1500- as években volt jellemző, számos főúri síremléken (tumbán) láthatjuk teljes pompájában.Miután ez a csempetöredék még 1982-ben került elő Jánosiban, a csatornától a Pátyod felé eső részen, feltételezhető, hogy a közelben egy módosabb, rangos úri udvarház rejtőzik., hiszen kályhacsempén ( mert ez a töredék ebből való) ilyen kidolgozott alak nem volt mindennapos..

Reméljük, az új M49-es út Jánosit is érintő szakaszán a munkálatok folytán az egykori, már az Árpád-korban is állt falu feltárja titkait. Addig is marad számunkra a tavasszal –ősszel rendszeres terepbejárás, melynek során majd a friss szántásokból előkerült leleteknek örvendezhetünk.
2023. jan.
20
  Óriáscsaládfák földjén….
Kategória: programajánló - Közzétette: admin
szerző: Fábián László

A napokban régi ismerősünket, Szabó Előd családfakutatót fogadtuk a múzeum finoman temperált hőmérsékletű irodájában. Nem jött üres kézzel, magával hozta legújabb könyvét, melynek címe: „ Óriáscsaládfák földjén –Nagyecsed családjai. „ A 390 oldalas, színes fotókkal is ellátott könyv rengeteg információt hordoz az ecsedi családok tömkelegéről.A szerző és legújabb munkája az Óriáscsaládfák földjén –Nagyecsed családjai

Az óriáscsaládok kifejezés azt takarja, hogy Ecseden igen bonyolult, szinte kibogozhatatlan – bár ezt Előd megoldotta- családi kapcsolatokat talált. Mint ahogy írta, Nagyecsed igen különleges helyet foglal el a családtörténeti szakmában. Külön érdekesség és szinte egyedi, hogy rengeteg úgynevezett ragadványnévvel tudják az azonos nevű óriáscsaládokon belül megkülönböztetni egymást. Szabó Előd ajándékképpen egy dedikált kötettel gyarapította szakkönyvtárunkat.
2023. jan.
07
  Majd félévszázados a múzeumi munka Csengerben
Kategória: A múzeum kincsei - Közzétette: admin
szerző: Fábián László

Az 1970-es évek elején a Hazafias Népfront szerepe országosan felértékelődött hazánkban, amit egy 1967-ben tartott tanácskozáson így fogalmaztak meg: „A mi pártunk (MSZMP) a demokratikus hagyományok megóvására és megőrzésére mindig igen nagy figyelmet fordított”. E kedvező légkörben, ezen felbuzdulva országszerte megindult az értékmentő mozgalom.


1.szoba- történeti rész

Csengerben a Gimnáziumban létesült is egy gyűjtemény, s az Általános Iskolában is kibontakozott a gyűjtőmunka. Sajnos ezek, megfelelő körülmények –az állandó hely és egyebek, többek között személyi feltételek– hiányában erősen megfogyatkoztak, jelentéktelenné váltak, elenyésztek.
Az ált. iskola honismereti szakkörét 1974-ben Fábián Béla vette át, a majdnem végzetesen megcsappant tárgyi anyagot megsokszorozta, s majd ennek eredményeként 1977 április 4-én megnyílt egy Helytörténeti Kiállítás - immáron állandó helyen - ,mely egy gyűjtemény megmaradásának, fejleszthetőségének, szakszerűségének legfontosabb, döntő kritériuma. Ez a ”Kismúzeum” a mai görög katolikus templom helyén álló , ú.n. Pongrácz- házban nyert elhelyezést. Ebben az épületben három szolgálati lakás volt, ebből a harmadik lett a „múzeum”, ahol először két, majd három szobában kellett elhelyezni az anyagot.2.szoba - néprajzi rész

Ez igen csekély számú régészeti, kissé bővebb történeti tárgyakkal mutatta be Csenger történetét, szakszerű installációkkal, magyarázó szövegekkel, fotókkal. Mindezeket a Gimnázium hajdani, leselejtezett falitárlóiban lehetett megtekinteni. Ugyanakkor a néprajzi anyag, ami a legnagyobb számban állt rendelkezésre, előbb egy, később két szobában lett elrendezve. A honismereti szakkör és a múzeum vezetését 1977-ben e sorok írója vette át.3.terem - parasztszoba

A múzeum, akkoriban, az 1970-es évek közepén s később a megyében is mértékadó volt, hiszen e szatmári térségben ez volt az első, és egyetlen állandó jellegű, szakszerű Helytörténeti Kiállítás. A gyűjtemény a meginduló idegenforgalom kedvelt színtere lett, ám idővel úgymond kinőtte magát. Csenger vezetősége ezért úgy döntött, hogy ez egy új nagyobb épületet, s méltó környezetet érdemelne, és 1982 után a város központjában egy megürült, reprezentatív épületet bocsájtott e nemes cél érdekében.

2022. dec.
16
  Kvízkártya a csengeri értékekről
Kategória: programajánló - Közzétette: admin
szerző: Szabó János

A Múzeum utolsó kiadványa idén egy kvízkártya, mely csengeri értékeinkkel kapcsolatos kérdéseket-válaszokat tartalmaz és a klasszikus kvízkártyák felépítését-szabályait követi.A kártyák arculatát vezérmotívumként a csengeri hímzés uralja.

A kérdések megválaszolásához segítséget nyújt a korábbi, Csenger kincsestára című kötetünk! Mind a kvízkártya, mind a kötet elérhető a Múzeumban!
Oldal:  1 2 [3] 4 ... 21 22 23