2020. júl.
04
  Középkori pecsétgyűrű Nagygécből
Kategória: Nem látható értékeink - Közzétette: admin
szerző: Fábián László

Középkori anyagunk eddig sajnos meglehetősen kevés, de azon belül is kiemelkedik abból, ez a kb. XIV-XV-századi ezüst pecsétgyűrű, melyet Katona Zsolt, tanuló talált 1991-ben, amikor az ottani telkükön ásott. A leletet természetesen beadta a Múzeumba, jelenleg még nem látható tárlóban.Akkor vegyük szemügyre magát a gyűrűt. Mérete: átmérője 2,2 cm. A pecsétgyűrűn lévő vésett címer tulajdonosa egyelőre nem ismert, de a címertani jellemzőkből következtethetően a véset igen korai formát mutat, az 1300-1400-as évekre jellemző rajzolat. Erre utal a címerpajzs formája, s a felette elhelyezkedő csillag, illetve holdsarló. Ezek a motívumok székely zászlón is megjelennek, de kedvelt heraldikai motívum volt a középkorban.A mellékelt rajzon (készítette Fábián László) a bal felső kép a gyűrűt mutatja. mellette látható annak viasznyomata. Lent balra a gyűrű felülnézete, s a jobb alsó sarokban a címer rekonstrukciós rajza, mely két, egymáson fekvő liliomszerű formát mutat.
2020. jún.
26
  Az első fecskék
Kategória: helyi hirek - Közzétette: admin
szerző: Fábián László

Kissé képzavaros a cím, hiszen szeretett madaraink tavasszal érkeznek, de bizony már a nyár elején járunk, de a cím a lényeget talán kifejezi. Mint arról már szó esett, március elején kellett bezárni a múzeumot a látogatók előtt, és az akkor alig pár napja kitett vajai festmények is ott árválkodtak a paravánokon.Első látogatóink a történeti teremben...

Nos, eljött az idő, amire rég vártunk, látogathatóvá váltak a központi rendelet alapján a múzeumok. Első látogatóink, most szerdán, azaz június 24-én jöttek, s külön öröm, hogy csengeri gyerekek élvezhették először a látogatást.....és az iskola teremben.

A Gyermekesély Program keretében négy kísérő tanár és Papp Szilárdné vezető tanár részvételével 15 gyerek zsivaja verte fel az eddig csendes falakat.
Az alsós és felsők korosztályból álló csapat nagy érdeklődéssel és fegyelemmel hallgatta a tárlatvezetéseket,, rácsodálkozva a múlt emlékeire. Jövő hét elején újabb gyermekcsapat fogja meglátogatni az Erzsébet Tábor keretében múzeumunkat.

2020. jún.
21
  Végre... ismét látogatható lesz a Múzeum
Kategória: helyi hirek - Közzétette: admin
szerző: Fábián László

Amiben igen bizakodtunk, hétfőtől , azaz 22-től ismét látogatható lesz a Múzeum. Reméljük még a július –augusztus- szeptember, sőt az októberi hónapokban is még sok látogatót tudunk fogadni. Sajnos a március elején, már igen-igen szűk körben „megnyitott” tárlatot, a „Vajai Őszi Művésztábor Alkotásai „–című kiállítást rajtunk kívül senki sem látta. – és a jövő héten már vissza is kell szállítani.A kiállítást rajtunk kívül senki sem látta...

Ezzel az időközi tárlatok betervezett rendje felbomlott. Kárpótlásul néhány fotóval vigasztaljuk az elmaradt művészetkedvelő látogatókat, nemkülönben a honlap látogatóit.

Íme a „szellemtárlat” képei Katt ide!
2020. jún.
19
  "Múltunkkal a jövőnkért "... élő online adásban voltunk
Kategória: helyi hirek - Közzétette: admin
szerző: Fábián László

2020 június 9. Ekkor az interneten keresztül egy nagyszabású, maratoni előadássorozat kezdődött reggel nyolc órától egészen éjfélig. Nagy István családfakutató ötlete volt, hogy legyen Magyarországon egy nap kijelölve a Családfakutatók Napjává. Lelkes és kitartó munkájának hála ez a terv megvalósult, sőt ez a nap Molnár József születésének napjára lett időzítve és szentelve, mint a meghívóban is állt, „Helytörténeti és családfakutatók előadás Molnár József csengeri helytörténet kutató 115 éves születésnapjára”.Múzeumunk azáltal is meg lett tisztelve azzal, hogy –tekintve, hogy Molnár József csengeri születésű volt, - az első két előadást innen szervezték. Reggel nyolc óra húsz perckor Fábián László a múzeum nyugalmazott szakmai vezetője és munkatársa mutatta be Molnár Józsefet, „Csenger tudósát”, annak sokoldalú munkásságát a nagyközönségnek. Majd Szabó János szakmai vezető Csenger helytörténetéről tartott előadást.Szabó János múzeum igazgató előadása: Katt ide! Fábián László nyugalmazott igazgató beszéde Katt ide!
(A videók csak a Facebook bejelentkezés után válnak elérhetővé

Az ezután következő színes és változatos témájú értekezések a nap végéig tartottak, családfakutatástól, néprajztól kezdve levéltárosok, történészek és számos, a témával foglalkozó szakemberek gazdag tematikájú értekezéseket mondtak el.
Nehéz lenne kiemelni közülük bárkit, ám megpróbálom ezt, például dr. Páll István, a nyíregyházi Falumúzeum volt igazgatója, dr. Hágó Attila a Nagykárolyi Városi múzeum igazgatója, Reicher Péter a Magyar Családfakutató Egyesület elnöke is szerepelt, az online konferencián mindösszesen 24 előadás hangzott el.

A gazdag programot a Facebookon meg lehet tekinteni,- a „Molnár József 115 múltunkkal a jövőnkért” Facebook oldalán
2020. jún.
12
  A pecsétgyűrű
Kategória: Nem látható értékeink - Közzétette: admin

szerző: Fábián László

Múzeumunk régészeti és egyéb gyűjteményágaiban számos olyan tárgy, érték van, dobozokban, zacskókban, melyek méretüknél fogva, vagy más ok miatt nincsenek kiállítva, nem kerülnek a látogatók szemei elé, pedig figyelemreméltó értékek számunkra.. Ezekből szemezgetek most.

Elsőként egy pecsétgyűrűt közlök, amely talán a legrégebbi darab . Az 1980-as évek elején honismereti szakköröseimmel a régi, Kossuth utcai tűzoltószertár oldalán ástunk, szabályos kutatóárkokat, ahol a középkorban egykor a Csaholyiak megerősített udvarháza volt, akik az 1300-as években helyezték ide uradalmi központjukat, később a Melithek várkastélya állt ezen a helyen.

Akkor nézzük magát a gyűrűt, illetve annak rajzolatát. A motívumokból igen régi típusú pecsétre következtethetünk, mert minél egyszerűbbek a rajzolatok, annál régebbi egy címer. Két, egymás alatti úgynevezett "lovagkereszt"- formájú kereszt áll, kör alakú részben.

Ezt valamiféle jelek veszik körbe, akár betűknek is felfoghatók. Ha jelek, akkor ezek valamit jelentettek egykor..
Szélen két párhuzamos kör szegélyezi a pecsétrajzolatot. A gyűrű mérete: átm. 2,25 cm. Agyaga: gyengén aranyozott bronz.

A pecsétgyűrű fényképe


Tehát összegzésképpen elmondhatjuk, hogy a fentebb tárgyalt pecsétgyűrű az 1300-as évekből való.
Ki tudja, milyen körülmények között került a föld mélyébe
.....
2020. jún.
07
  Trianoni megemlékezés a múzeum udvaron
Kategória: helyi hirek - Közzétette: admin
szerző: Fábián László

Ezeréves nemzeti létünk legnagyobb tragédiájának, a trianoni diktátumnak 100. évfordulóján, mint ahogy szerte az országban, így Csengerben is megemlékeztek a gyalázatos eseményről. Városunkban több helyen is égtek az emlékezés tüzei, de jelen esetben csak a Múzeumudvaron történetekről essék szó.A csengeri Gyermek és Ifjúsági Egyesület szervezte meg június 4-én délután – este a múzeum udvarán a tűzgyújtással megkoronázott megemlékezést, melyen részt vettek az egyesület oszlopos tagjai és vendégek. Kovács Norbert egyesületi elnök mondott köszöntő szavakat, melyet követően fellobbant a megemlékezés tüze.
Szabó János ez alkalomra illő verset olvasott fel, s az ötven égő mécses lángjai kirajzolták a történelmi- azaz Nagy Magyarország kontúrját az éjszaka sötétjébe.

2020. máj.
28
  A római tál
Kategória: A múzeum kincsei - Közzétette: admin
szerző: Fábián László

Ebben a járványos időben a múzeumunknak is zárva kell tartani, ezért úgy gondoltam, hogy afféle virtuális bemutatást tartok múzeumunk érdekesebb tárgyairól. Kezdem a régészeti terem I. tárlójával, melynek legértékesebb leletét mutatnám be, ami nem más. mint egy Kr. e. 1. századi római tál.Az egyik képen a tál kiterített rajza látható a másikon a tárlóban lévő edény.

Csengersimában 2009–ben ásatások kezdődtek a református temetőben lévő dombon. A domb egy úgynevezett kurgánt rejtett. mely tulajdonképpen egy mesterségesen emelt sírdomb, mely csak igen rangos személyeknek járt. Ez a személy valami keletről jött sztyeppei germán törzs vezetője volt. A csengersimai kurgán a környék legrangosabb urának temető helyéül szolgált, igen gazdag mellékletekkel, amelyet a halottal együtt elhamvasztották, így sajnos szinte semmiféle kiállítható anyag nem maradt fent. Pedig a maradványok egyedülálló lemezpáncélt sejtetnek, sajnos az ezüstkupa, üvegtárgyak és egyéb bronzékszerek is a hatalmas hő áldozatául estek. Egyéb agyagedény készleteket is helyeztek mellé a máglyára, s ebből maradt meg, átégve, töredékesen a most bemutatandó császárkori, azaz római dísztál.

A tál, melyen körben domborított atlétafigurák sorakoznak, váltakozva valami lovas alakokkal igen drága és ritka volt abban az időben, csereként, vagy vétellel került a germán törzsfőhöz. Anyaga a hagyományos római úgynevezett terra sigillata, azaz vörösre égetett kerámia volt. Természetesen a hő hatására különböző színekké lettek a töredékeken. Egész messziről került erre a tájra, mert ez a típus a Rajna mellől Galliából származik, sőt még a készítő műhely is ismert a régészettudomány berkeiben, sőt az edény oldalán is olvashatjuk, hogy : CINNATUS” készítette.
2020. ápr.
24
  Terepbejárások a karantén idején
Kategória: helyi hirek - Közzétette: admin
szerző: Fábián László

A jó idő miatt szinte kínálkozott az alkalom, hogy egy régen tervezett tavaszi terepbejárást végezzünk Sanyikerten, ahol már több ásatás is volt. Bár fémtárgyat ezúttal nem találtunk, de számos császárkori és árpádkori cserép bizonyította a terület egykori lakottságát.Néhány az érdekesebb cseréptöredékek közül.Sanyikert- azaz az egykori Senye falu helye a II. Katonai Felmérés (1800-as évek első fele) térképén, ahol a Szamos egykori folyása is látható, az akkor már megtörtént átvágásokkal

Pár évvel ezelőtt azonban igen sok és értékes leletanyag bukkant fel a szántásból, amiben segített Bacskai István hivatásos fémkeresős barátunk. Jónéhány I. századi római ezüstpénz, többek között Hadrianus, Commodus és Marcus Aurélius korából és több fibula bizonyította, hogy az I -III. század között a tájnak szerves, kereskedelmi kapcsolatai voltak a közeli észak- erdélyi népességgel.A fibula ókori ékszer volt, a ruhát fogták össze vele, a biztostű őse volt.
Commodus 183 táján vert ezüstdénárja. Előlapján a császár balra néző babérkoszorús arcképe, COMMODUS ANTONIUS AUG, a hátlapon PAX balra áll, jobbjában oltár felett ágat, baljában lándzsát tart. Körfelirat: TP P VII. Imp. ?? CosII. P.P. Commodus a római császárok egyik legkegyetlenebbje volt.


Oldal:  1 2 [3] 4 ... 9 10 11