2023. jan.
29
  Középkori páncélos lovag csempetöredék Jánosiból
Kategória: A múzeum kincsei - Közzétette: admin
szerző: Fábián László

Múzeumunk gazdag csempeanyagából is kiemelkedik egy középkorra keltezhető csempetöredék. Értékét az adja, hogy viselettörténetileg fontos elemet ábrázol, mégpedig egy úgynevezett „teljes” lovagi páncélzatot, mellvérttel, karvédőkkel, sőt a töredék bal oldalán egy kétélű pallos markolatát is láthatjuk, s sejlik a lovagi öv is. Ez a páncélzat típus, mely a lábfejtől a fejig védte viselőjét az 1400-1500- as években volt jellemző, számos főúri síremléken (tumbán) láthatjuk teljes pompájában.Miután ez a csempetöredék még 1982-ben került elő Jánosiban, a csatornától a Pátyod felé eső részen, feltételezhető, hogy a közelben egy módosabb, rangos úri udvarház rejtőzik., hiszen kályhacsempén ( mert ez a töredék ebből való) ilyen kidolgozott alak nem volt mindennapos..

Reméljük, az új M49-es út Jánosit is érintő szakaszán a munkálatok folytán az egykori, már az Árpád-korban is állt falu feltárja titkait. Addig is marad számunkra a tavasszal –ősszel rendszeres terepbejárás, melynek során majd a friss szántásokból előkerült leleteknek örvendezhetünk.
2023. jan.
20
  Óriáscsaládfák földjén….
Kategória: programajánló - Közzétette: admin
szerző: Fábián László

A napokban régi ismerősünket, Szabó Előd családfakutatót fogadtuk a múzeum finoman temperált hőmérsékletű irodájában. Nem jött üres kézzel, magával hozta legújabb könyvét, melynek címe: „ Óriáscsaládfák földjén –Nagyecsed családjai. „ A 390 oldalas, színes fotókkal is ellátott könyv rengeteg információt hordoz az ecsedi családok tömkelegéről.A szerző és legújabb munkája az Óriáscsaládfák földjén –Nagyecsed családjai

Az óriáscsaládok kifejezés azt takarja, hogy Ecseden igen bonyolult, szinte kibogozhatatlan – bár ezt Előd megoldotta- családi kapcsolatokat talált. Mint ahogy írta, Nagyecsed igen különleges helyet foglal el a családtörténeti szakmában. Külön érdekesség és szinte egyedi, hogy rengeteg úgynevezett ragadványnévvel tudják az azonos nevű óriáscsaládokon belül megkülönböztetni egymást. Szabó Előd ajándékképpen egy dedikált kötettel gyarapította szakkönyvtárunkat.
2023. jan.
07
  Majd félévszázados a múzeumi munka Csengerben
Kategória: A múzeum kincsei - Közzétette: admin
szerző: Fábián László

Az 1970-es évek elején a Hazafias Népfront szerepe országosan felértékelődött hazánkban, amit egy 1967-ben tartott tanácskozáson így fogalmaztak meg: „A mi pártunk (MSZMP) a demokratikus hagyományok megóvására és megőrzésére mindig igen nagy figyelmet fordított”. E kedvező légkörben, ezen felbuzdulva országszerte megindult az értékmentő mozgalom.


1.szoba- történeti rész

Csengerben a Gimnáziumban létesült is egy gyűjtemény, s az Általános Iskolában is kibontakozott a gyűjtőmunka. Sajnos ezek, megfelelő körülmények –az állandó hely és egyebek, többek között személyi feltételek– hiányában erősen megfogyatkoztak, jelentéktelenné váltak, elenyésztek.
Az ált. iskola honismereti szakkörét 1974-ben Fábián Béla vette át, a majdnem végzetesen megcsappant tárgyi anyagot megsokszorozta, s majd ennek eredményeként 1977 április 4-én megnyílt egy Helytörténeti Kiállítás - immáron állandó helyen - ,mely egy gyűjtemény megmaradásának, fejleszthetőségének, szakszerűségének legfontosabb, döntő kritériuma. Ez a ”Kismúzeum” a mai görög katolikus templom helyén álló , ú.n. Pongrácz- házban nyert elhelyezést. Ebben az épületben három szolgálati lakás volt, ebből a harmadik lett a „múzeum”, ahol először két, majd három szobában kellett elhelyezni az anyagot.2.szoba - néprajzi rész

Ez igen csekély számú régészeti, kissé bővebb történeti tárgyakkal mutatta be Csenger történetét, szakszerű installációkkal, magyarázó szövegekkel, fotókkal. Mindezeket a Gimnázium hajdani, leselejtezett falitárlóiban lehetett megtekinteni. Ugyanakkor a néprajzi anyag, ami a legnagyobb számban állt rendelkezésre, előbb egy, később két szobában lett elrendezve. A honismereti szakkör és a múzeum vezetését 1977-ben e sorok írója vette át.3.terem - parasztszoba

A múzeum, akkoriban, az 1970-es évek közepén s később a megyében is mértékadó volt, hiszen e szatmári térségben ez volt az első, és egyetlen állandó jellegű, szakszerű Helytörténeti Kiállítás. A gyűjtemény a meginduló idegenforgalom kedvelt színtere lett, ám idővel úgymond kinőtte magát. Csenger vezetősége ezért úgy döntött, hogy ez egy új nagyobb épületet, s méltó környezetet érdemelne, és 1982 után a város központjában egy megürült, reprezentatív épületet bocsájtott e nemes cél érdekében.

2022. dec.
16
  Kvízkártya a csengeri értékekről
Kategória: programajánló - Közzétette: admin
szerző: Szabó János

A Múzeum utolsó kiadványa idén egy kvízkártya, mely csengeri értékeinkkel kapcsolatos kérdéseket-válaszokat tartalmaz és a klasszikus kvízkártyák felépítését-szabályait követi.A kártyák arculatát vezérmotívumként a csengeri hímzés uralja.

A kérdések megválaszolásához segítséget nyújt a korábbi, Csenger kincsestára című kötetünk! Mind a kvízkártya, mind a kötet elérhető a Múzeumban!
2022. dec.
03
  Karácsonyi Könyvvásár
Kategória: programajánló - Közzétette: admin
2022. dec.
01
  Csengeri Képes Kronológia - könyvbemutató
Kategória: helyi hirek - Közzétette: admin
szerző: Fábián László

2022. november 29-én a Kézilabda Klub székházában méltó keretek között történt a Múzeum legújabb kiadványának bemutatása, melynek címe: Csengeri Képes Kronológia.Csengeri Képes Kronológia Katt ide!

Ebben képes- könyvszerűen ismerhetjük meg városunk történelmének legfontosabb eseményeit, pontos dátummal és és az ehhez fűződő legfontosabb információkkal, Csenger első írásos említésétől- azaz 1219-től egészen ez év november közepéig. A hézagpótló és forrásmunkaként is használható könyv szerzői Fábián László és Fábián Béla, akiknek ez a harmadik ilyen jellegű munkája.
2022. nov.
30
  Elérhető kiadványok a Múzeumban
Kategória: programajánló - Közzétette: admin
szerző: Szabó János

Az Agrárminisztérium és a Hungarikum Bizottság pályázata jóvoltából két kiadvánnyal bővült intézményünk már eddig is szép számú palettája.Egyrészt közkívánatra újra kiadtuk Molnár József Riskó Ignác életéről és költészetéről szóló tanulmányát, de most egy hangoskönyvvel is kiegészítettük. Másrészt pedig hagyományainknak megfelelően immár harmadik alkalommal prezentálhatjuk a Csengeri Értékek Naptárát, mely értelemszerűen a 2023-as évvel jelentkezik .
Mindkettő elérhető a Múzeumban!
2022. nov.
27
  A Kossuth Rádió adása Csengerről
Kategória: helyi hirek - Közzétette: admin
szerző: Fábián László

A Kossuth Rádió népszerű Országjáró műsorában most szombaton- azaz november 26-án szinte egész nap Csengerről és közvetlen környékéről szólt élő adás. Ebben természetese a Múzeumunk is szerepelt, mégpedig velünk kezdték a városunkat bemutató tartalmas összeállítást..Percre ki volt számítva az adásidő, , így csak igen röviden tudtam Csenger igen gazdag történelmét felidézni. Számos helyről kaptam visszajelzést, hogy igen tetszettek az itt elhangzottak. Nagyon jó, hogy az egész ország megismerhetett bennünket, reméljük, hogy ez majd jövőre a turisták számának növekedésében jelentkezik majd. .

Oldal:  1 2 3 [4] 5 ... 22 23 24