2023. júl.
06
  Halotthamvasztás házilagosan
Kategória: Egyéb - Közzétette: admin
szerző: Fábián László

119 éve különös esemény történt meg Csengerben, mint azt az 1904 június 24-i Szatmár-Németi nevű napilapból megtudtuk. A cikk az „Elégett halott”horrorisztikus címet viselte, s egy nem mindennapi esetet taglal. Az történt ugyanis , hogy Csengerben június 18-án elhunyt özv. Képessy Gyuláné”, oroszfái Fogarassy Anna „földbirtokosnő”.
A Képessy –kastély a mai Kossuth utca elején állt, a mostani Bölcsőde helyén.A Képessy –kastély és az elhunyt özv. Képessy Gyuláné sírja Csengerben

E kastély egyik szobájában nagyméretű égő gyertyák övezte ravatalra helyezték a halottat, és éjszakára magára hagyták. Hogy-hogynem a ravatal az egyik gyertyától tüzet fogott, olyannyira, hogy „az ércz koporsó elolvadt, s a benne lévő holttest egészen összeégett.” Jó későn vehették csak észre a családtagok, vagy a személyzet a tüzet, akik csak annyit tehettek „hogy a házat mentették meg a tűztől, mert már a bútorok is égtek.” Azt már nem írta az újság, hogy miként szereztek új koporsót, s hogy tették bele az összeégett testet. Az utóbbi mindenesetre nem lehetett egy szívderítő látvány.
Mondhatni Csengerben ez volt az első és utolsó hamvasztás, igaz házilagos kivitelben.
2023. jún.
21
  Újra egyben a Melithek kandallója
Kategória: A múzeum kincsei - Közzétette: admin
szerző: Fábián László

Évtizedes tervünk realizálódott a napokban, ugyanis sikerült eredeti formájában felállítani azt a kandallót, mely régóta várt erre. Röviden a kandalló változatos sorsáról; még az egykori Szuhányi kastély szállodává alakításakor, bölcs döntéssel Juhász János átadta a számára feleslegessé vált kőtöredékeket a Múzeum számára.Ez a fűtőeszköz a Szuhányiak kényelmét szolgálta évszázadokon át. Ám, még régebbi ezen kövek története, ugyanis a Szuhányiak örökölték a Melith-kastélyt, ami akkor, az 1700-as évek végén már igen romos állapotban volt, ezt lebontottál, de a használható elemeket az akkor épülő kastélyukba beépíthették.
A kandalló reneszánsz motívumokat hordoz, jellegzetes XVI. századi munka.
Köszönet illeti az ált. iskola karbantartóit is, akik a nehéz kőelemeket a helyükre tették.
2023. jún.
09
  Terepbejárás Sanyikerten – Új leletekkel gazdagodtunk
Kategória: A múzeum kincsei - Közzétette: admin
szerző: Fábián László


Sanyikert ismét hozta a megszokott formáját. Ugyanis a Múzeum munkatársai, kiegészülve Szabó Zoltán aktív segítőnkkel, május 4-én kimentünk a terepre, vagyis az egykori Senye falu területére, ami már bőven adott eddig is régészeti leleteket.A szépen eldolgozott föld csak vetésre várt, nem okozott csalódást, bár sok hasznavehetetlen vashulladék is került elő. Ám jött a siker, egy honfoglaláskori nyílhegy és egy római, császárkori érem lett a zsákmányunk. A tárgyak természetesen restaurálásra szorulnak, ami hamarosan meg is történik.
Ősszel folytatjuk a kutatást.
2023. máj.
07
  Múzeumi adományozók
Kategória: Egyéb - Közzétette: admin
szerző: Fábián László

Az egykori Csengeri Hírmondó rendszeres és kedvelt rovata volt a „Múzeumi adományozók” – melyben a nemeslelkű adományozók szerepeltek, akik által gyűjteményünk gyarapodott. A felajánlott tárgyak, dokumentumok nem voltak mind egetverő nagy értékek, de nem is ez volt a döntő, hanem a csengeri múzeumhoz, a szülőföldhöz való pozitív hozzáállás.
Úgy gondolom, hogy a Hírmondó hiányában, itt folytathatnám ezt a rovatot, mintegy kedvcsinálóként.

Még az év elején, januárban értékes dokumentumot adományozott Soós Zoltán, aki Józsán él, de csengeri kötődésű és szívű. Az irat egy kortes választási röpirat, melyet Luby Béla 1905. február 18-án adott ki, Nagygécből keltezve. Luby Béla egyébiránt a csengeri választókerület országgyűlési képviselője volt a századfordulón éveken keresztül. Katt ide!
Május elején Márián Sándor, édesanyja –(Márián Sándorné, Deák Magdolna, Jókai u) Singer típusú régi varrógépét hozta be Múzeumunk számára. Mint ipartörténeti emléket köszönettel és örömmel vettük.
Úgyszintén a napokban özv. Vass Lászlóné, Farkas Anikó két nagy szatyornyi anyagot juttatott el a Múzeumba, melyekben édesapja, Farkas László ny. tűzoltó főtörzsőrmester (Porcsalma) tűzoltó múltjának emlékei voltak, köztük számos kitüntetés, emléklap, egy tűzoltó köpeny, zubbony, nadrág és egy pár csizma.
2023. ápr.
24
  Ifjú irodalmárok Szatmárnémetiből
Kategória: Egyéb - Közzétette: admin
szerző:Fábián László

A Szamos Diákirodalmi Kör, illetve a Liter Art Magyartanárok Egyesülete képviseletében Elek György, a Szamos című szatmári irodalmi folyóirat főszerkesztője vezetésével meglátogatta Csenger nevezetességeit (Ref. templom, Ált Iskola, Osváth-ház- Gör. kat. templom)- és legvégül, de nem utolsósorban a Helytörténeti Múzeum volt a látogatás desszertje.
A lelkes diákcsapat itt megismerkedett a történelmi Szatmár vármegye Csengerrel kapcsolatos irodalmi emlékeivel nevezetesen Riskó Ignác szerepével, úgy a vármegye, mint Petőfi Sándorral kapcsolatosan.

A Diákirodalmi Kör tervébe került, hogy keresi a közeljövőben a csengeri diákirodalmárokkal az együttműködést és a kapcsolatokat. A látogatás bejezéseképpen Csenger városa egy ebéddel kedveskedett a szatmári vendégeinknek, akiket szívesen várunk vissza.
2023. ápr.
19
  Magyar Géniusz Program
Kategória: rólunk írták - Közzétette: admin


A Magyar Géniusz Program talán az olyan kis intézményeknek nyújtja a legnagyobb segítséget, mint amilyen a Csengeri Gyűjtemény is.Szabó János igazgató elmondta, pontosan mit is jelent számukra a program.
2023. márc.
29
  Szuhányi Mária, a magyar pszichológia nagy alakja
Kategória: Egyéb - Közzétette: admin
szerző: Fábián László

Nem lehet eléggé hálásnak lenni a Szuhányi –családnak, pontosabban Kenessey Csabának
és feleségének Szuhányi Máriának, hogy a családi relelikviájuk értékes részeit –díszmagyar-díszkard és családi festmény –múzeumunknak, illetve Csengernek adományozták. Azonban nem eléggé ismert úgy Csengerben, mint a vármegyében Kenesseyné Szuhányi Mária tudományos munkássága.
Szuhányi Mária és a Szuhányi kastély ahol nevelkedett

Mária Csengerben született, itt gyermekeskedett, míg a diktatúra nyomasztó közeledése miatt menekülniük kellett Svájcba, ahol jelenleg is élnek. Itt bontakozott ki tudományos munkássága.
Kenesseyné Szuhányi Mária a hazai individuál pszichológiai mozgalom újjászerveződésének nemzetközileg elismert szakembere, családterapeuta, az Interaktív Pszichiátriai Intézetek vezetője, különböző intézetek docense külföldön és belföldön is. Mintegy negyven éve foglalkozik gyermek és szülőképzéssel, valamint családterápia oktatással. Műveit számos nyelvre lefordították.Ez a sokoldalú és tartalmas munka tette lehetővé, hogy 1993-ban Budapest adott otthont a 19. Nemzetközi Individuálpszichológiai Kongresszusnak. Egyetemi előadásokat tartott a Pannon Egyetemen, a Debreceni Egyetemen, s segítette az új szemléletnek és módszereinek meghonosodását. Az egyetemek Mária szakmai munkájának elismeréseként a MIPE (Magyar Individuál Egyesület) elnöki feladataira kérték fel.

Részletezhetném még tovább tudományos munkásságát, eredményeit, összegezésül elmondhatjuk, hogy a magyar pszichológia élet kiválósága Kenesseyné Szuhányi Mária.
Kívánunk neki és családjának jó egészséget szülővárosából Csengerből.
2023. márc.
07
  A képviselő Úr hazatért….
Kategória: A múzeum kincsei - Közzétette: admin
szerző: Fábián László

A tavalyi év első jelentősebb adománya volt dr. Szuhányi Ferenc egykori csengeri országgyűlési képviselő millenniumi díszkardja, amit fel is öveztünk a már korábban kiállított díszmagyarjára. Már évek óta tény volt, hogy a Svájcban elő Kenessey Csaba a budai lakásukban őrzött olajfestményt, mely dr. Szuhányi Ferencet ábrázolja, az itt kiállított díszmagyarjában, a Múzeum számára felajánlja.Elvileg tehát lényegében átadták az olajfestményt a Múzeumunknak, de a nagy távolság nehézségeket jelentett, hogy miként kerüljön ide a festmény. Nos, e hét elején, azaz március 6-án végre megoldódott a kérdés, Szabó János múzeumvezető egy alkalmi autóval el tudta hozni a képet, s ezzel teljes lett a Szuhányi enteriőr-azaz emléksarok.

Nem lehetünk eléggé hálásak Kenessey Csabának és feleségének Szuhányi Máriának ezért a nagy gesztusért, hogy a díszmagyar- díszkard és a festmény együtt reprezentálja a Szuhányi-család egykori jelentős szerepét Csengerben.
Oldal:  1 [2] 3 ... 21 22 23