2020. febr.
03
  Rézkori lelettel gazdagodott a helytörténeti múzeum
Kategória: A múzeum kincsei - Közzétette: admin
szerző: Fábián László

Értékes új tárggyal gyarapodott a múzeum régészeti anyaga Szabó Zoltán barátunk jóvoltából, aki a Szamos tótfalusi oldalán lévő, úgynevezett Csicsókás rész palaján bukkant rá erre az edényre. Már külleme is elárulta, hogy igen régi lehet, s ez be is bizonyosodott.Tompa György a nyíregyházi Jósa András Múzeum rézkorral foglalkozó régésze egyértelműen megállapította, hogy az edény a rézkorból származik. Ez a Kr. e. 4500- 2800 évek közötti korszak , több mint másfél ezer évig tartott. Tompa György a nemrég megjelent Csengeri monográfiában írt e korszak Csengeri vonatkozásairól.

Ezt írta: Bár tudjuk, hogy a fent jelzett időszakok (itt a korai -középső és kései rézkorról értekezett) - leletanyaga előbb-utóbb elő fog kerülni Csenger területén is, jelenleg azonban egyetlen, bizonyíthatóan erre a periódusra keltezhető leletekkel nem rendelkezünk".Sajnos a tárgy csak a Monográfia megjelenése után került a látókörébe, ezért még akkor nem volt tudomása róla. A ritka edényt a nyíregyházi múzeum restaurátorai kiegészítik.