2021. jún.
22
  A csengeri kuruc Melith Pál nyomában….
Kategória: Nem látható értékeink - Közzétette: admin
szerző: Fábián László

Régi terve valósult meg a csengeri Helytörténeti múzeumnak, hogy felkutassa és méltó módon megemlékezzen a csengeri Melith Pálról, s ez a terv ez évben végre meg is valósult.

Egyéb hiteles forrásokból ismertük halálának körülményeit, azt, hogy valami félreértés, civakodás során 1703 decemberében a kurucok „levágták” és a diószegi vár sáncárkába lökték testét, ahonnan a Fejedelem 1704 februárjában „felvájjatván”, a diószegi templomban tisztességesen eltemettette.

Nos ezen tények ismeretében kezdtük meg a nyomozást Melith Pál sírját illetően. Azt is tudtuk, hogy Bihardiószegen katolikus templom azidőben még nem volt, csak református.

Tehát csak oda temethette el a Nagyságos Fejedelem, mégha katolikus vallású is volt. Ezt a templomot az évszázadok alatt többször bővítették, átalakították, s arra vonatkozólag nem volt adatunk, hogy melyik része a legrégebbi, ahová temethették.

Mindenesetre a legtisztább megoldást választottuk, személyesen jártunk utána a dolgoknak. 2021 június 18-án elindultunk Bihardiószegre, hogy az ottani lelkész segítségével tisztábban lássunk, és pontot tegyünk ez ügy végére.

Természetesen vittük magunkkal kis nemzeti színekkel ékesített kis koszorúnkat, hogy a Múzeumunk nevében méltóan meg tudjunk emlékezni Melith Pálról.

A Melith családi címer

Hogy ne legyen az ügy olyan sima, balszerencsénkre éppen akkor tartották a templomban a Királyhágómelléki Református Egyházkerület évi közgyűlését, püspökökkel, presbiterekkel és számtalan lelkésszel egyetemben. Emiatt az ottani pappal nem sikerült beszélnünk, s a templom belsejének megtekintésére sem volt lehetőségünk.Ennek ellenére a templom falában lévő Rákóczi emléktábla alá mégis csak elhelyezte küldöttségünk nevében Szabó János intézményvezető és Fábián László nyugalmazott intézményvezető kis koszorúnkat, melynek felirata a következő volt:
„A csengeri kuruc Melith Pál emlékére a csengeri Múzeum.”.

Diószegi segítőnknek, Benedek Tamásnak elmondtuk, hogy milyen érdekes véletlen, hogy Diószegen a templomban egy csengeri van eltemetve- míg Csengerben egy onnan származó személy Diószegi István nyugodott.
Tervünkben van, hogy a későbbiekben egy emléktáblát helyezhetünk el a templom falán, Melith Pát emlékét hirdetve.